متغیرهای محیطی

دوره آموزشی LPIC-1، جلسه هشتم این متغیر ها همانند متغیرهایی هستند که در زبان های برنامه نویسی استفاده می شوند. این متغیرها داده هایی را درون خود نگهداری می کنند که می توان با دانستن نام آنها از محتوای آنها استفاده نمود.لیست تمام متغیرهای محیطی سیستم خودتان را می توانید با دستور env مشاهده کنید.

بیشتر بخوانید