ساختار سلسله مراتبی فایل سیستم لینوکس

دوره آموزشی LPIC-1، جلسه دهم ساختار سلسله مراتبی فایل سیستم لینوکس معمولاً به یک درخت تشبیه می شود  که دایرکتوری root  یا / در ریشه درخت قرار گرفته و دایرکتوری های زیر مجموعه آن شاخه های اصلی این درخت را تشکیل می دهند. برای هر کاربر درون این فایل سیستم یک دایرکتوری در نظر گرفته شده که زیر دایرکتوری، دایرکتوری home/ می باشند. برای کاربر root دایرکتوری root/ به عنوان home ایجاد گردیده. در هر کجای درخت لینوکس که باشیم با زدن دستور $ cd ~ به دایرکتوری home خود…

بیشتر بخوانید