توزیع چیست؟

دوره آموزشی LPIC-1، جلسه سوم سیستم عامل گنو/لینوکس به خودی خود یک سیستم عامل آزاد و  رایگان است. گنو/لینوکس را هر کس می تواند جمع آوری کرده و به نام خودش به رایگان عرضه کرده یا با خدماتی مانندبسته بندی و پشتیبانی به فروش برساند، علت چیست؟

بیشتر بخوانید