شما این‌جا هستید
دستور (kill) سطح یکم 

دستور (kill)

دوره آموزشی LPIC-1، جلسه سی و یکم

گاهی اوقات نیاز دارید تا یک پروسه را به دلیلی متوقف کنید در این زمان با استفاده از دستور kill می توانید این کار را انجام دهید.

kill –s signal PID

این برنامه یک سیگنال به پروسه مورد نظر ارسال می کند (سیگنال یک روش برای برقراری ارتباط با یک پروسه توسط لینوکس می باشد)، سیگنال ها از سوی کرنل لینوکس برای خاتمه دادن به کار یک پروسه ارسال می شوند. لینوکس سیگنال های شماره گذاری شده بسیاری را پشتیبانی می کند که هرکدام از آنها یک نام دارند. برای مشاهده لیست سیگنال ها از دستور زیر استفاده کنید.

$ kill -l

تمرین: ابتدا فایرفاکس را اجرا کنید، سپس ترمینال لینوکس را باز کرده و توسط دستور زیر، PID مربوط به فایرفاکس را پیدا کنید.

$ pgrep firefox

پس از پیدا کردن PID توسط دستور kill پروسه مربوط به فایرفاکس را خاتمه دهید.

$ kill PID
$ kill -9 PID
$ kill –s SIGKILL PID

پست‌های مرتبط

یک نظر بگذارید

قالب وردپرس